Hoe kwamen we tot deze resultaten?

Wij hebben de partijen gevraagd naar hun mening over 10 beleidsmaatregelen om schone lucht te bevorderen. Zij konden per maatregel aangeven of zij akkoord of niet akkoord gaan om deze door te voeren vanaf 2019. Lokale lijsttrekkers, lokale partijvoorzitters, partijsecretariaten en mobiliteitsexperten van 7 Vlaamse politieke partijen (CD&V, N-VA, sp.a, Groen, PVDA, Open Vld, Vlaams Belang) en 4 lokale partijen (Lijst A (Aalst), Duw.Gent, Team Burgemeester (Kortrijk), Liever Leuven) uit 10 grootste Vlaamse steden hebben elektronisch of telefonisch geantwoord. Een score van 10 werd toegekend per maatregel waarmee een partij akkoord gaat, de score nul werd gegeven indien men niet akkoord gaat. De maximumscore dat een partij in een stad kan behalen, is 100. Daarnaast kregen zij de mogelijkheid om vrij een statement te geven ‘Wenst u nog een algemene bemerking of standpunt te geven over de lokale ambities van uw partij voor de verbetering van de luchtkwaliteit?’ Deze reacties worden ook weergegeven in de tabel ‘Gedetailleerde resultaten’.

Er werden nadien geen wijzigingen aangebracht aan de antwoorden op basis van de inhoud van lokale partijprogramma’s of op basis van de verkregen reacties. Het zijn dus de partijen zelf die aangeven of zij al dan niet akkoord gaan met een maatregel. Zo dwingen we de politici kleur te bekennen en echt te zeggen of ze voor een maatregel willen gaan of niet.